Usługi magazynowe i logistyczne LOCOS

Przyjmowanie i rozładunek

Przyjmowanie i rozładunek dostaw kontenerowych oraz samochodowych w systemie "pełnopaletowym" i "drobnicowo-paczkowym"

Magazyn wysokiego składowania

Przechowywanie towarów w magazynie wysokiego składowania

Kompletowanie wysyłek

Kompletowanie wysyłek klienta

Dystrybucja towarów

Dystrybucja lądowa towarów na terenie Europy

Organizowanie dostaw

Organizowanie dostaw ładunków kontenerowych z Dalekiego Wschodu oraz innych kierunków

Usługi specjalne

Usługi specjalne tj. etykietowanie, foliowanie, budowanie zestawów promocyjnych itp.

Konsulting

Konsulting w zakresie optymalizacji łańcuchów dostaw

Zarządzanie logistyczne

Zarządzanie logistyczne

Powierzchnie biurowe

Wynajem powierzchni biurowych w bezpośrednim sąsiedztwie magazynu

Firma LOCOS jest położona w strefie przemysłowej miejscowości Siechnice, na obrzeżach Wrocławia.

Działamy w bezpośrednim sąsiedztwie wschodniej obwodnicy miasta. Nasza lokalizacja, w połączeniu z wykorzystaniem infrastruktury drogowej, znacząco wpływa na optymalizację czasu transportu. Mamy za sobą kilkunastoletnie doświadczenie na rynku usług logistycznych. Jesteśmy otwarci na potrzeby Usługobiorcy i w pełni elastyczni w zakresie budowania oferty logistycznej.

Świadczymy wyłącznie pełną usługę logistyczną, zawierającą przyjęcie, składowanie, przygotowanie i wysyłkę powierzonego towaru na naszej powierzchni magazynowej, z wykorzystaniem własnych zasobów ludzkich i sprzętowych.

Dbamy szczególnie o jakość naszej usługi i jej łączenie z głównym profilem działalności Klienta. Nasz obiekt jest strzeżony przez 24/h na dobę przez renomowaną agencję ochrony. Budynek posiada system monitoringu, z wieloma kamerami zainstalowanymi w newralgicznych miejscach magazynu i biur.

Nasze usługi kierujemy przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw. Rozumiemy ich potrzeby oraz gwarantujemy sprawną i przemyślaną obsługę logistyczną. Proponujemy usługę ściśle dopasowaną do wielkości i potrzeb obsługiwanej firmy.

Locos - powierzchnie magazynowe i biurowe do wynajęcia

Nasza oferta obejmuje między innymi

Rozładunek towaru

Nasza infrastruktura umożliwia sprawny rozładunek dostaw samochodowych oraz kontenerowych. W przypadku dostaw pełno-paletowych rozładowany towar trafia do magazynu bez konieczności dokonywania na nim jakichkolwiek czynności przygotowawczych.

Dostawy kontenerowe lub samochodowe składające się z luźno załadowanych kartonów lub paczek są rozmieszczane na paletach, tworząc jednorodne, zafoliowane palety, składające się z tego samego asortymentu.

W celu zaewidencjonowania dostawy system informatyczny wprowadza informacje na temat wysokości oraz wagi palety z towarem, symbolu znajdującego się na niej asortymentu oraz ilości sztuk przechowywanych na palecie. W oparciu o powyższe informacje wydrukowana zostanie etykieta identyfikacyjna wraz ze znajdująca się na niej informacją dotycząca docelowego miejsca składowania danego towaru. Na tej podstawie magazynier zawiezie paletę do wskazanej lokalizacji.

Kompletacja wysyłek

Ma miejsce w korytarzach roboczych przy wykorzystaniu platformowych wózków samojezdnych typu "man-up". Proces ten odbywa się w oparciu o dane wyświetlane na przenośnych terminalach roboczych każdego magazyniera, które odzwierciedlają zamówienie handlowe lub fakturę, na podstawie której klient zamierza zrealizować wysyłkę.

Zadaniem systemu informatycznego jest sprawdzenie stanu magazynowego towaru oraz jego lokalizacji, a także zaproponowanie magazynierowi najbardziej optymalnej kolejności dokonywania kompletacji, bazującej m.in. na najkrótszej drodze przemieszczania się po magazynie.

Załadunek wysyłek

Nasza infrastruktura umożliwia sprawny załadunek wysyłek pełno-paletowych oraz paczkowych. Poprawność załadunku towaru na samochód jest kontrolowana przez system informatyczny, który po zamknięciu realizacji wysyłki, wygeneruje dokument wydania WZ, zawierający wszystkie niezbędne informacje dotyczące wysyłki

Konfekcjonowanie

Zespół czynności dodatkowych, którym podlegają towary przechowywane w magazynie w celu zmiany ich wartość handlowej lub/oraz użytkowej. Do działań tego typu zaliczyć można:

  • przepakowywanie opakowań zbiorczych jak i jednostkowych,
  • tworzenie zestawów handlowych,
  • wkładanie instrukcji, gwarancji itp. do opakowań jednostkowych lub zbiorczych,
  • znakowanie pojedynczych towarów oraz jednostek zbiorczych,
  • pozostałe czynności.

Pamiętaj: Usługa logistyczna to część kosztu jednostkowego towaru. Jej optymalizacja przynosi szybko wymierne efekty.
Pracuj z nami. Zapraszamy.